WÜRTH VAKU 30 YLEISPAKKELI 500 G

Varastossa
SKU
4045989547142
10,95 €
Jyväskylä
ei saatavilla
Seinäjoki
saatavilla
Kokkola
saatavilla
Rovaniemi
saatavilla
Lempäälä
ei saatavilla
Vaasa
saatavilla

TOIMITUSKULUT

Paketit noutopisteeseen
alkaen 5,65e/tilaus

Paketit kotiinkuljetettuna
alkaen 10,95e/tilaus

Tilauksellesi sopivat toimitustavat näet kassalla.

LASIKUITUPAKKELI VAKU 30

Pakkeli, VAKU 30
VAKU 30 YLEISPAKKELI 0,5KG

Yleispakkeli, jolla on erinomaiset ominaisuudet. Voidaan käyttää täytepakkelina sekä hienopakkelina.

Reunat eivät murru, kun niitä hiotaan kevyesti

Hyvän joustavuuden ansiosta saadaan tiiviit, tasaiset pinnat

Ei vaadi uudelleenkäsittelyä hienopakkelilla

Kuivuu nopeasti

Mahdollistaa nopean jatkokäsittelyn, mikä säästää aikaa (hionta, tasoitus ja pintamaalaus)

Helppo hioa, vähäinen pölynmuodostus

  • Helppokäyttöinen
  • Yksinkertaistaa kohteen jatkokäsittelyä

Täyttää hyvin ja kestää kuormitusta

Lämmönkestävyys enintään 80 °C

Huomautus Ei saa käyttää pahasti vahingoittuneilla pinnoilla.

Sisältö

500 ml

Sisällön paino

0,795 kg

VOC-pitoisuuden edellytykset

ChemVOCFarb

Kemiallinen perusta

Epoksihartsi

Väri

Beige

Lisättävän kovetteen määrä

2 %

Tiheys/ominaispaino

1,59 g/cm³

Tiheyden edellytykset

20 °C:ssa, DIN 53217

Käyttöaika enint.

5 min

Käyttöaika vähint.

4 min

Käyttöajan edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Kuivumisajan edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Kuivumisaika vähint.

20 min

Kuivumisaika enint.

20 min

Käsittelylämpötila vähint.

10 °C

Kovetetun materiaalin lämmönkestävyys enint.

80 °C

Sallittu VOC-pitoisuus enint.

0.01 %

VOC-pitoisuus enint.

0.01 %

Säilyvyysaika tuotannosta

12 kuukautta

 

Lisätietoja
Brändi Würth
Hinta 10,95 €
Lisätiedot

Pakkeli


VAARA
EUH208 Sisältää 2,2'-[(4-Metyylifenyyli)imino]bisetanoli, 2,2'-(m-Tolyyli-imino)dietanoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.


FARA
EUH208 Innehåller 2,2’-[(4-Metylfenyl)imino]bisetanol, 2,2'-(m-Tolylimino)dietanol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

 

Kovetin

 

GHS02, GHS07, GHS09

VAROITUS
H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


VARNING
H242 Brandfarligt vid uppvärmning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kirjoita arvostelusi
Olet arvostelemassa:WÜRTH VAKU 30 YLEISPAKKELI 500 G
Arvostelusi