WÜRTH HHS 2000 VOITELUSPRAY 500 ML

SKU 4045989526901

Kuvaus

Erittäin hyvän tartuntakyvyn omaava synteettinen voiteluaine vaativaan käyttöön Erittäin korkean paineen kestävä osasynteettinen öljy

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Hinta 16,95 €
Brändi Würth
Additional info

GHS02, GHS07


VAARA
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


FARA
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Liittyvät tuotteet