WÜRTH YLEISLIIMASPRAY 500 ML

SKU 4045989621071

Kuvaus

Liimaa pitävästi muovia, styroksia, puuta, huopaa, metalleja. Nopeasti kuivuva kontakti- ja asennusliima kaikille kevyille materiaaleille

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Hinta 20,50 €
Brändi Würth
Additional info

GHS02, GHS07, GHS09


VAARA
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


FARA
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Liittyvät tuotteet

WÜRTH VAKU 30 YLEISPAKKELI 500 G