WÜRTH MUOVIKITTI 250 G

Varastossa
SKU
4053479960814
6,25 €
Jyväskylä
saatavilla
Seinäjoki
saatavilla
Kokkola
ei saatavilla
Rovaniemi
saatavilla
Lempäälä
saatavilla
Vaasa
saatavilla

TOIMITUSKULUT

Paketit noutopisteeseen
5,90e/tilaus

Paketit kotiinkuljetettuna
9,90-65,00e/tilaus

Tilauksellesi sopivat toimitustavat näet kassalla.

MUOVIPAKKELI
MUOVIKITTI 250 G

Kaikille materiaaleille.

Sisältö

250 ml

Sisällön paino

250 g

Lisättävän kovetteen määrä

2 %

Käyttöaika enint.

10 min

Käyttöaika vähint.

1 min

Kuivumisaika enint.

30 min

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Kovetetun materiaalin lämmönkestävyys enint.

80 °C

Sallittu VOC-pitoisuus enint.

216 g/l

Säilyvyysaika tuotannosta

1 kuukautta

 

Lisätietoja
Brändi Würth
Hinta 6,25 €
Lisätiedot

PAKKELI

GHS02, GHS07, GHS09


VAARA
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.


FARA
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

 

KOVETIN

 

VAROITUS
H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


VARNING
H242 Brandfarligt vid uppvärmning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kirjoita arvostelusi
Olet arvostelemassa:WÜRTH MUOVIKITTI 250 G
Arvostelusi