WÜRTH MS-POLYMEERIMASSA MUSTA 290 ML

SKU 4053479954738

Kuvaus

Yksikomponenttinen, voimakkaasti liimaava, joustava tiivistemassa homesuojattu Elastinen MS-hybridipohjainen yleisrakenneliima ja tiivisteaine.

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Hinta 11,95 €
Brändi Würth
Additional info


VAROITUS
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH208 Sisältää 3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani, Dioktyylitina
EUH212 Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.


VARNING
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH208 Innehåller 3-(2-Aminoetylamino) propyltrimetoxisilan, Dioktyltennoxid-bis (acetylacetonat). Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH212 Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.

Liittyvät tuotteet

WÜRTH PU-VAAHTOPISTOOLIN PUHDISTUSAINE 500 ML