WÜRTH BUTY-MASSA HARMAA 310 ML

SKU 4050641546906

Kuvaus

Elastinen kutistumaton tiivistemassa rakentamiseen ja lvi-asennuksiin Elastinen, kutistumaton tiivistemassa rakentamiseen ja LVI-asennuksiin

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Hinta 4,50 €
Brändi Würth
Additional info

GHS08


VAROITUS
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


VARNING
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Liittyvät tuotteet