WÜRTH KONTAKTISPRAY 300 ML

SKU 4050641003133

Kuvaus

Estää sähköhäiriöt. Poistaa kosteuden Nopea ja luotettava apu sytytysongelmien korjaamiseen.

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Hinta 8,50 €
Brändi Würth
Additional info

GHS02, GHS07


VAARA
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


FARA
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Liittyvät tuotteet