WÜRTH AKRYYLIMASSA VALKOINEN 310 ML

SKU 4058794743838

Kuvaus

Ce hyväksytty en15651-1 f ext-int Liitosten tiivistykseen sisätiloissa, vähäliikkeisiin saumoihin.

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Hinta 3,75 €
Brändi Würth
Additional info

VAROITUS
EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) raktiomassa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

VARNING
EUH208 Innehåller Reaktionsblandning av:5-Klor-metyl-2Hisotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Liittyvät tuotteet