TIMPURI YLEISVAAHTO 500 ML

SKU 6418091030501

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Hinta 5,25 €
Additional info


VAARA
Haitallista hengitettynä
Erittäin helposti syttyvä aerosoli
Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille
Epäillään aiheuttavan syöpää
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Ärsyttää ihoa
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion


FARA
Skadligt vid inandning.
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Misstänks kunna orsaka cancer.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan skada spädbarn som ammas.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Liittyvät tuotteet

TARMO YLEISKÖYSI 6 MM X 15 M 500 KG
4,95 €
TARMO YLEISKÖYSI ORANSSI 8 MM X 20 M 500 KG
6,95 €
TOLU YLEISPUHDISTUSAINE MÄNTY 5L 5 L
16,45 €