Tietosuojaseloste - TyönhakijarekisteriREKISTERI-/TIETOSUOJASELOSTE

Minimani - Työnhakijarekisteri

REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 10 §)1. REKISTERINPITÄJÄ

Minimani Yhtiöt Oy y-tunnus 07591827
Yrittäjäntie 12, 60100 Seinäjoki


2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Petri Hangasluoma
Minimani Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 12,
60100 Seinäjoki


3. REKISTERIN NIMI

Työnhakijarekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN TARKOITUS

Avoimen työnhaun kautta haetaan työntekijöitä pääosin kausiluontoisiin työtehtäviin. Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin haun kannalta. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää työnhakijan antamat työnhakuun liittyvät oleelliset tiedot kuten työnhakijan perustiedot, koulutus- ja työkokemustiedot, työnhakijan toiveet työn suhteen sekä muut työnhakijan itsensä antamat tiedot.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään työnhakijalta hänen suostumuksellaan. Minimanin kotisivuilla on avoin hakusivu http://minimani.fi/tyohakemus/, jossa hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse: rekry.rekry@minimani.fi. Sähköpostin kautta lähetettyjä tietoja voidaan täydentää mahdollisessa haastattelussa, johon hakija erikseen kutsutaan.


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE:

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle


9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja pääosin sähköisesti. Hakemukset tallentuvat sähköpostipalvelimelle, joka sijaitsee suojatussa konesalissa. Hakijarekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Työnhakurekisterillä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

Hakemusten käsittelijä saa hakemuksen tiedot sähköpostiinsa, josta hakemus voidaan tulostaa esimerkiksi työnhakijan haastattelua varten. Tulostettuja hakemuksia säilytetään rekisterinpitäjän toimitilassa, jossa on kulunvalvonta.

Mikäli henkilötietoja siirretään sisäisesti konsernin sisällä, tapahtuu se salatuissa sähköposteissa.


10. TIEDON SÄILYTYSAIKA

Hakemuksia säilytetään rekrytoinnin kannalta olennaisen ajan. Aika vaihtelee riippuen hakemuksen luonteesta (määräaikainen, kausi vs. toistaiseksi voimassa oleva).


11. TIETOJEN POISTAMINEN

Hakemukset poistetaan kausiluontoisten hakujen osalta kunkin kauden jälkeen. Muiden hakujen osalta hakemuksia säilytetään vuosi päätöksestä ilmoittamisen jälkeen. Tiedot poistetaan myös rekisteröidyn omasta pyynnöstä.


12. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyillä on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.

Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai sen poistamista.

Tarkistus-, korjaus- tai poistamispyyntö tulee lähettää yksilöidysti ja kirjallisesti rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Rekisteritietojen tarkastuspyyntöön käytetään tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvää tarkastuslomaketta. Korjauspyynnössä käytetään tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvää korjaamisvaatimuslomaketta.

Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot rekisteröidylle kirjallisesti sen jälkeen kun pyytäjän henkilöllisyys on kyetty varmistamaan. Varmistus voidaan suorittaa esimerkiksi tiedot toimipisteestä noudettaessa.


13. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ (KOTISIVUT)

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Tämä helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yksilöityjen tarpeiden mukaisen tiedon ja palveluiden tarjoamisen. Evästeiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttäjäkokemusta. Evästeet ovat kooltaan pieniä eivätkä vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.