Tietosuojaseloste - Sponsorointirekisteri

REKISTERI-/TIETOSUOJASELOSTE

Minimani - Sponsorointirekisteri

REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 10 §)1. REKISTERINPITÄJÄ

Minimani Yhtiöt Oy y-tunnus 07591827
Yrittäjäntie 12, 60100 Seinäjoki


2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Petri Hangasluoma
Minimani Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 12,
60100 Seinäjoki


3. REKISTERIN NIMI

Sponsorointirekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään keskitettyyn sponsorointi-/tukihakemusten käsittelyyn.

Urheilujoukkueet, urheilijat, koululuokat, yhdistykset tms. voivat hakea toimintaansa sponsoritukea Minimanilta.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää hakijan antamat sponsorointiin liittyvät oleelliset tiedot kuten yhteyshenkilön yhteystiedot, sponsoroinnin tarkoitus ja käyttö, Minimanille ajateltu vastasuorite sekä muut hakijan itsensä antamat tiedot.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään hakijalta hänen suostumuksellaan. Minimanin kotisivuilla on avoin hakusivu http://minimani.fi/sponsorointi/, jossa hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse: sponsorointi@minimani.fi. Sähköpostin kautta lähetettyjä tietoja voidaan täydentää mahdollisessa haastattelussa tai sopimusneuvottelussa, johon hakija erikseen kutsutaan.


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos sponsorointiin liittyy Minimanin yhteistyökumppaneita kuten tavarantoimittajia.


8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE:

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle


9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja pääosin sähköisesti. Hakemukset tallentuvat palvelimelle, joka sijaitsee suojatussa konesalissa. Hakijarekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Hakemusten vastaanottaja saa hakemuksen tiedot sähköpostiinsa, josta hakemus tulostetaan käsittelyä varten. Tulostettuja hakemuksia säilytetään lukitussa kaapissa rekisterinpitäjän toimitilassa, jossa on kulunvalvonta.

Mikäli henkilötietoja siirretään sisäisesti konsernin sisällä, tapahtuu se salatuissa sähköposteissa.


10. TIEDON SÄILYTYSAIKA

Hakemuksia säilytetään sponsoroinnin kannalta olennaisen ajan. Aika vaihtelee riippuen sponsoroinnin luonteesta (kertaluontoinen vs. vuosisopimus). Hakemukset käsitellään noin neljän viikon välein.


11. TIETOJEN POISTAMINEN

Hyväksytyt hakemukset poistetaan sponsoroinnin päättymisen jälkeen. Hylätyt hakemukset poistetaan käsittelyn jälkeen.  

Tiedot poistetaan myös rekisteröidyn omasta pyynnöstä.


12. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyillä on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.

Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai sen poistamista.

Tarkistus-, korjaus- tai poistamispyyntö tulee lähettää yksilöidysti ja kirjallisesti rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Rekisteritietojen tarkastuspyyntöön käytetään tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvää tarkastuslomaketta. Korjauspyynnössä käytetään tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvää korjaamisvaatimuslomaketta.

Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot rekisteröidylle kirjallisesti sen jälkeen kun pyytäjän henkilöllisyys on kyetty varmistamaan. Varmistus voidaan suorittaa esimerkiksi tiedot toimipisteestä noudettaessa.


13. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ (KOTISIVUT)

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Tämä helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yksilöityjen tarpeiden mukaisen tiedon ja palveluiden tarjoamisen. Evästeiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttäjäkokemusta. Evästeet ovat kooltaan pieniä eivätkä vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.