Tietosuojaseloste - Asiakaspalauterekisteri

REKISTERI-/TIETOSUOJASELOSTE

Minimani - Asiakaspalauterekisteri

REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 10 §)1. REKISTERINPITÄJÄ

Minimani Yhtiöt Oy y-tunnus 07591827
Yrittäjäntie 12, 60100 Seinäjoki


2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Petri Hangasluoma
Minimani Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 12,
60100 Seinäjoki


3. REKISTERIN NIMI

Asiakaspalauterekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN TARKOITUS

Asiakaspalautteen kerääminen ja niihin vastaaminen


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää palautteen antajan itsensä antamat tiedot.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään palautteen lähettäjältä hänen suostumuksellaan. Minimanin kotisivuilla on palautesivu https://www.minimani.fi/palaute/, jossa hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse: verkkokauppa@minimani.fi. Sähköpostin kautta lähetettyjä tietoja voidaan täydentää mahdollisessa puhelimitse tehdyssä yhteydenotossa.


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Palautteen sisältö voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, jota palaute koskee. Palautteen sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE:

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle


9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja pääosin sähköisesti. Palautteet tallentuvat sähköpostipalvelimelle, joka sijaitsee suojatussa konesalissa. Asiakaspalauterekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Asiakaspalauterekisterillä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

Hakemusten käsittelijä saa hakemuksen tiedot sähköpostiinsa. Palautteen sisältö ilman henkilötietoja voidaan välittää eteenpäin asian korjaamiseksi, ellei henkilötiedot ole oleellisia palautteen hoitamiseksi (esim. vaatii vastaamista). Mikäli henkilötietoja siirretään palautteen mukana, tapahtuu se salatuilla sähköposteilla.


10. TIEDON SÄILYTYSAIKA

Asiakaspalautteita säilytetään palautteen hoitamisen tai siihen vastaamisen kannalta olennaisen ajan. Aika vaihtelee riippuen palautteen luonteesta. Palautteen sisältö ilman henkilötietoja kirjataan yrityksen palauterekisteriin, joka ei ole henkilörekisteri.


11. TIETOJEN POISTAMINEN

Palautteet tai vähintään niiden sisältämä henkilötieto poistetaan käsittelyn jälkeen. Tiedot poistetaan myös rekisteröidyn omasta pyynnöstä.


12. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyillä on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.

Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai sen poistamista.

Tarkistus-, korjaus- tai poistamispyyntö tulee lähettää yksilöidysti ja kirjallisesti rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Rekisteritietojen tarkastuspyyntöön käytetään tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvää tarkastuslomaketta. Korjauspyynnössä käytetään tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvää korjaamisvaatimuslomaketta.

Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot rekisteröidylle kirjallisesti sen jälkeen kun pyytäjän henkilöllisyys on kyetty varmistamaan. Varmistus voidaan suorittaa esimerkiksi tiedot toimipisteestä noudettaessa.


13. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ (KOTISIVUT)

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Tämä helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yksilöityjen tarpeiden mukaisen tiedon ja palveluiden tarjoamisen. Evästeiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttäjäkokemusta. Evästeet ovat kooltaan pieniä eivätkä vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.