TECTYL CAVITY WAX AMBER KOTELOSUOJA 500 ML

SKU 8710941030463

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Hinta 11,95 €
Additional info

Vaara

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102Säilytä lasten ulottumattomissa
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto
P405 Varastoi lukitussa tilassa
P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille
P501 Hävitä sisältö/ pakkaus hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa

Liittyvät tuotteet

WÜRTH KOTELOSUOJASPRAY 500 ML
14,95 €
TURTLE WAX HYBRID CERAMIC WET WAX VIIMEISTELYAINE 500 ML
21,95 €
TURTLE WAX HYBRID CERAMIC SPRAY COATING KERAAMINEN PINNOITESUIH 500
21,95 €