SUN CLASSIC LEMON KONETISKITABLETTI 70KPL 70 KPL

SKU 8712561771481

Kuvaus

Minihinta - jatkuvasti edullinen


(FI) Vaara! Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Säilytä lasten ulottumattomissa.

(SE) Varning! Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja