Minimanin Hurjat Päivät 28.9.-9.10.2022. Katso tarjoukset tästä.

PRF LABEL OFF TARRANPOISTOAINE 165 ML

PRF LABEL OFF TARRANPOISTOAINE 165 ML

SKU 6417128100422

Lisätietoja

Brändi PRF
Hinta 9,95 €
Lisätiedot


VAARA
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


FARA
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kirjoita arvostelu
Vain kirjautuneet käyttäjät voivat lisätä tuotearvioita. Kirjaudu sisään tai luo tili