LOCTITE PIKALIIMA SUPER GLUE XXL 20 G

LOCTITE PIKALIIMA SUPER GLUE XXL 20 G

SKU 7332531087933

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Brändi Loctite
Hinta 10,95 €
Lisätiedot

GHS07


VAARA
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315 Ärsyttää ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Sisältää: Kolofoni; N, N'-1,2-diyylibis (12-hydroxyoctadecanoic-1-amidi) Voi aiheuttaa allergisen reaktion.


FARA
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller: Kolofonium; N, N'-etan-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecanoic-1-amid) Kan orsaka en allergisk reaktion.

Liittyvät tuotteet

LOCTITE PIKALIIMA MUOVI SUPER GLUE PLASTICS 2G/4ML 2 G
8,50 €
LOCTITE PIKALIIMA LASI SUPER GLUE GLAS 3 G
8,50 €
LOCTITE PIKALIIMA SUPER GLUE PURE GEL 3 G
6,50 €
LOCTITE PIKALIIMA SUPER GLUE POWER GEL CONTROL 3 G
6,95 €
LOCTITE PIKALIIMA SUPER GLUE PRECISION 5 G
7,50 €
LOCTITE PIKALIIMA SUPER GLUE ORIGINAL 3 G
5,50 €
LOCTITE PIKALIIMA SUPER GLUE CONTROL 3 G
7,50 €
LOCTITE PIKALIIMA SUPER GLUE BRUSH 5 G
8,50 €
Kirjoita arvostelu
Vain kirjautuneet käyttäjät voivat lisätä tuotearvioita. Kirjaudu sisään tai luo tili