WÜRTH WÜFOAM PIPE ERISTEVAAHTO 750 ML

Varastossa
SKU
4045989265824
8,50 €
Jyväskylä
saatavilla
Seinäjoki
saatavilla
Kokkola
saatavilla
Vaasa
saatavilla
Lempäälä
saatavilla
Vain myymälästä

TOIMITUSKULUT

Paketit noutopisteeseen (max. 35kg)
5,90e/tilaus

Paketit kotiinkuljetettuna (max. 55kg)
9,90e/tilaus
Lisätietoja
Brändi Würth
Hinta 8,50 €
Lisätiedot

GHS02, GHS07, GHS08


VAARA
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H351 Epäillään aiheuttavan syöpää.
H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.


FARA
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H362 Kan skada spädbarn som ammas.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Kirjoita arvostelusi
Olet arvostelemassa:WÜRTH WÜFOAM PIPE ERISTEVAAHTO 750 ML
Arvostelusi