Minimanin Hurjat Päivät 28.9.-9.10.2022. Katso tarjoukset tästä.

PATTEX PLASTIC PADDING LASIKUITUKORJAUSSARJA

PATTEX PLASTIC PADDING LASIKUITUKORJAUSSARJA

SKU 5010401002119

Lisätietoja

Hinta 26,95 €
Lisätiedot

GHS02;GHS07;GHS08


VAARA
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.


FARA
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Kirjoita arvostelu
Vain kirjautuneet käyttäjät voivat lisätä tuotearvioita. Kirjaudu sisään tai luo tili